FOUNDING MEMBERS

Coming together from a wide variety of backgrounds and experiences, this committed list of IITians is the backbone of IIT-IIT.  Their commitment drives the momentum and mission of IIT-IIT.  Total Founding Members have crossed 100.  The list below is incomplete

ABHAY BHUSHAN

ALOK GUPTA

ALOK KUMAR

ANAND KALVEY

ANANT JHINGRAN

ANANTH PADMANABHAN

ANIL KHILANI

ANKUR JAIN

ANIRUDDHA DANGE

ANIRUDDHA PAUL

ANUP MARDA

ANUPAMA SINGAL

ARJUN MALHOTRA

ARNAB DEY

ARNAB SEN

ARUN TOLANI

BIKASH KOLEY

CARL SALDANHA

CHETAN SHAH

DANNY BASU

DEEPAK CHOPRA

DEEPAK SATWALKAR

DHRITIMAN BANERJEE

DILIP PANICKER

DIPAK BASU

DIPAK GUPTA

DIPAK HIMATSINGKA

FARHAN NAKHOODA

GANESH NATARAJAN

GAURANGA DAS

GAUTAM KUMRA

GEORGE MATHEW

GOPALAKRISHNAN R.

HAREN ALMAULA

JAMAL MECKLAI

JOE FERNANDES

KALYAN BANERJEE

KARTIK KILACHAND

KAVITHA SUBRAMANIAN

KEDAR SOHONI

KRISHAN KHANNA

MADHU HITTUVALLI

MADHUKAR JALAN

MAHESH KUMAR JAIN

MANISH SINHA

MANOJ GOEL

MEENAKSHI KAUL-BASU

MOHAN TRIKA

NANDAN MALUSTE

NEEL MADHVAN

LALIT BOHRA

OP KHANNA

PALLAV SUDARSHAN

NITIN PABUWAL

PARVATI DEV

PRABHU GOEL

PRANEET SINGH

PRASAD BAJI

PULAK PRASAD

PUSHKAR GHOSH CHOUDHARY

RAJAT DHAWAN

RAJEN BAGRODIA

RAJESH RAMAN

PARTHASARTHI CHATTERJEE

RAJSHANKAR RAY

RAMESH MANGALESWARAN

RAMESH SRINIVASAN

RANJIT H BHAVNANI

RATIKANT SAHU

PRAFUL KRISHNA

RAVI KANT

RITESH MAHESHWARI

RIZWAN KOITA

RONNIE RANODEB ROY

ROY DASILVA

SALONI GOEL

SATEJ CHAUDHARY

SATISH SAMANT

SATYAJEET DODIA

SHALABH MOHAN

SHANKAR MARUWADA

SHANTANU BHANJA

SHASHI MAUDGAL

SHUBHOMOY MUKHERJEE

SHYAM SHARMA

SUDIP BHATTACHARJEE

SUDHIR GOLIKERI

SUDHAKAR VARANASI

SUHAS PATIL

SURESH ADVANI

T SRIKANTH

TAPAN K DAS

TOPALLI MURTI

SHANKAR NARAYANAN

UMA MADAPUR

V S RAM

VASAN RAMAN

VASU GURUSWAMY

VIC MAHADEVAN

VIJAY D'SILVA

VIJAY KRISHNASWAMY

VIJAY RAI

VIJAY VESVIKAR (PROFILE PIC AWAITED)

VINITA SINGHAL

VIPUL JAIN

VIRU RAPARTHI

YATIN THAKORE

YOGESH ANDLAY

YOGESH UPADHYAYA

 

©2018 by IIT-IIT.ORG